Η καλλιέργειά μου βρίσκεται στο ορεινό χωριό Λεπέτυμνος του Νομού Λέσβου. Περιλαμβάνει 260 δενδρύλλια σε έκταση ενός στρέμματος, ενώ ήδη σκέφτομαι την επέκτασή της, λόγω της αυξημένης παραγωγής και της μεγάλης αγοραστικής ζήτησης. H ποσότητα της παραγωγής θα είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές κατόπιν παραγγελίας.